Informace pro občany ke svozu bioodpadů a ke sběru nebezpečných odpadů


Odpady


Poslední svoz bioodpadu z malých kontejnerů na návsi proběhne 27. 10. 2021. Žádáme občany, aby po svozu do malých kontejnerů neukládali odpad, aby bylo možno s kontejnerem v zimním období manipulovat.

Ve dnech 5. 11. - 7. 11. 2021 bude u hřiště přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad. Obec Sklené vyzývá občany i chalupáře, aby během víkendu 5. 11. - 7. 11. pomohli s úklidem ploch kolem svých nemovitostí s cílem zkrášlit obec a připravit se na zimní období.

V pátek 5. 11. 2021 od 15,30 do 15,45 bude na návsi probíhat sběr nebezpečných odpadů a vyřazených elektrospotřebičů. Odpad přinášejte na náves až v době sběru!