Kontakty

Obecní úřad Sklené

Sklené 40

591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 724 182 086 

e-mail: obec@sklene.cz

IČ: 00842354
ID datové schránky: zu7b7y5

Úřední hodiny:

  • pondělí 18:00 - 19:00 listopad - březen (zimní čas)
  • pondělí 19:00 - 20:00 duben - říjen (letní čas)


Bankovní spojení:

číslo účtu 36 726 751/0100, Komerční banka, a. s., Žďár nad Sázavou

číslo účtu 94 - 41 18 751/0710 Česká národní banka 

Sazebník poplatků na rok 2024

poplatek za odpad pro občany obce
poplatek pro občany obce, kteří v roce 2024
dovrší 65 a více let věku
poplatek pro děti a mladistvé do 18 let věku
800,- Kč/osoba
500,- Kč/osoba

300,- Kč/osoba
poplatek za odpad pro majitele rekreačních objektů
800,- Kč/rekreační objekt
poplatek za prvního psa  100,- Kč
poplatek za druhého a dalšího psa téhož majitele300,- Kč
vodné od  1. 1. 202432,- Kč/m3
stočné od 1. 1. 202435,- Kč/m3
poplatek z pobytu25,- Kč/za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne
             počátku pobytu


Svozové dny komunálního a tříděného odpadu v roce 2024:

komunální odpad  pondělí v liché týdny
papír
úterý v sudé týdny
plastyčtvrtek každý týden
sklo
1x měsíčně
bioodpad
středa v sudé týdny - od dubna do konce října
olej z domácnostídle naplněnosti - svoz zajistí telefonicky obec


Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Ing. Josef Hušek
starosta
František Kolář
místostarosta
Libuše Moravcová
účetní, evidence obyvatel, vidimace a legalizace
Mgr. et. Bc. Luboš Kliment
pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kontaktní formulář

Příloha