Historie

První písemná zmínka o obci Sklené je zaznamenána v urbáři z roku 1407. Podle názvu lze usuzovat, že se jednalo o ves sklářů, která vznikla v blízkosti zaniklého dvorce Bratroňovice. Ves se skládala z 12 hospodářských celků, z nichž 4 byly opuštěny. O 37 let později v roce 1444 již můžeme najít první zmínku o zdejší rychtě. Na obecní pečeti z roku 1667 mělo Sklené širočinu - univerzální lesnický a dřevařský nástroj, který byl od nepaměti nepostradatelným nástrojem pro stavbu obydlí. Dřevo bylo také významnou surovinou pro vysokou pec v Polničce, kde se zpracovávala železná ruda, která se získávala i v blízkosti obce. Dále pak dřevo sloužilo pro četné množství sklářských hutí v okolí a především pro sklářskou huť v samotné obci. Na konci 17. století bylo v obci již 9 gruntů a tři chalupy. Od roku 1693 patřila dědičná rychta č. 6 rodině Málkově, která žila v obci až do poloviny 20. století.

Škola zde byla vystavěna v roce 1867, nová budova pak v roce 1930. Silnice stavěná v letech 1890 - 99 spojila Sklené se Žďárem, Fryšavou a Třemi Studněmi.

Na konci 2. světové války v květnu 1945 bydlelo v obci 296 lidí. Na konci roku 1945 po odchodu mnoha obyvatel obce do pohraničí zůstalo v obci 148 občanů. Počet trvale bydlících obyvatel se neustále snižoval až na počet 83 na konci 70. let. V současné době má obec 111 obyvatel trvale bydlících.

Památky

Ve zvonici z roku 1892 je umístěna hasičská zbrojnice (sbor byl založen roku 1896). Naproti ní stojí kaplička s věžičkou a dvěma vitrážemi v bočních oknech. Kaplička byla postavena v roce 1891. Obě tyto budovy byly opraveny - kaplička v roce 2001, hasičská zbrojnice v roce 2002. V obci můžeme také najít kamenný kříž pod kapličkou, který nese letopočet 1832. Další kamenný kříž stojí nad obcí ve směru na Tři Studně.

Významné osobnosti

Ve Skleném prožil dětská léta pozdější malíř Václav Jícha (1884 - 1950), jehož otec byl v obci správcem školy od roku 1889. Václav ve svých vzpomínkách poznamenal, že ve Skleném vyrostl a na Brožově skalce byl více než doma.

Od roku 1927 byl ředitelem školy spisovatel Vladimír Šacha, který zde působil až do roku 1940. Ve své knize bájí a pověstí U vyhaslých milířů (1954) zachytil v poslední chvíli mizející pověsti místní oblasti. Mezi nimi je i několik jedinečných vyprávění a pověstí, které se váží ke Sklenému.

Příroda

Obec se nachází v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. V její těsné blízkosti se nachází přírodní rezervace Olšina u Skleného a přírodní památky Brožova skála a Sklenské louky. V okolí můžeme najít skalní útvary Brožova skalka 786 m, Skalice 781 m, Hudecká skála 779 m a z okolních kopců stojí za zmínku Sklenský vrch 779 m. a Český kopeček 764 m. Jeho název napovídá, kudy vedla bývalá zemská hranice. Najdeme zde také evropské rozvodí pro Labe a Dunaj, odtud tedy tečou v konečné fázi vody jak do Severního moře, tak do moře Černého. Ve vsi samé dle historických pramenů ze studánky vzniká potok Lemperský, jenž se spojuje se Stržským potokem a vlévá se do Konventského rybníka, později do Sázavy.

Světové války

Seznam mužů z obce Sklené, kteří narukovali na bojiště 1. světové války

Oběti 1. a 2. světové války