Informace podle 106/1999 Sb.

Oficiální název:  OBEC Sklené

Kontaktní spojení:

Obec Sklené
Sklené 40
591 01 Žďár nad Sázavou

mobil: 724 182 086
e-mail: obec@sklene.cz
web: www.sklene.cz

Bankovní spojení: 36 726 751 / 0100 Komerční banka, a. s., Žďár nad Sázavou

IČO: 00842354

ID datové schránky: zu7b7y5

Důvod a způsob založení: vznik ze zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

Organizační struktura: obec řídí sedmi členné zastupitelstvo

starosta: Ing. Josef Hušek

místostarosta: František Kolář

zastupitelé: 

 • Ing. Josef Kopečný
 • Jiří Kunc
 • Pavlína Paseková
 • Ing. Dušan Sláma
 • Jiří Trojan

účetní: Libuše Moravcová

Úřední dny a hodiny:

pondělí 18.00 hod. - 19.00 hod. (listopad - březen)

pondělí 19.00 hod. - 20.00 hod. (duben - říjen)


Obec Sklené zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce 
 • na elektronické úřední desce 
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

 • osobně na Obecním úřadě ve Skleném 
 • telefonicky na tel. 724 182 086 
 • písemně na adrese: Sklené 40, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 • elektronickou poštou - email: obec@sklene.cz

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch informací, jejichž zveřejnění vylučuje zákon.