Informace k možnosti pronájmu párty stanu a jeho vybavení

Informace k pronájmu párty stanu a jeho vybavení

Obec Sklené nabízí možnost pronajmutí párty stanu a jeho vybavení. 

Nájemní smlouva je k nahlédnutí na tomto odkazu:

https://www.sklene.cz/obecni-urad/najemni-smlouva-pronajem-party-stanu-a-jeho-prislusenstvi