Informace k uložení bioodpadů a svozu nebezpečného odpadu

Bioodpady - malé kontejnery - poslední odvoz roku 2023

Poslední odvoz bioodpadů z malých kontejnerů proběhne ve středu 25. října 2023. 

Po tomto datu již bioodpad do malých kontejnerů neukládejte. Na uložení odpadů můžete využít 

velký kontejner - informace viz níže. 


Velký kontejner na bioodpad

U sportovního hřiště bude od pátku 3. listopadu do neděle 5. listopadu velký kontejner na bioodpad.


Nebezpečné odpady

Sběr nebezpečných odpadů a vyřazených elektrospotřebičů proběhne

v pátek 10. listopadu 2023 od 15,00 do 15,10 hodin. 

Odpady přinášejte na náves až v době sběru.