Informace - odvoz odpadů jaro 2024

Velký kontejner na bioodpad

U sportovního hřiště bude od pátku 22. 3. 2024 do neděle 24. 3. 2024 velký kontejner na bioodpad.


Nebezpečné odpady

Sběr nebezpečných odpadů a vyřazených elektrospotřebičů proběhne ve pátek 5. 4. 2024

od 15,00 do 15,10 hodin. Odpady přinášejte na náves až v době sběru.


Bioodpady - malé kontejnery

Od dubna je možné ukládat bioodpady do malých kontejnerů. Odvoz bude probíhat pravidelně ve 

čtrnáctidenních intervalech - první svoz  bude proveden 10. 4. 2024.


Čistá Vysočina

Sklenský sousedský spolek se i letos zapojí do akce Čistá Vysočina. Můžete se přidat i vy! 

Sběr odpadků okolo silnice bude v sobotu 13. 4. 2024. Sraz účastníků ve 13 hodin u autobusové zastávky.