Informace pro občany ke sběru nebezpečných odpadů a bioodpadů

Nebezpečné odpady

Sběr nebezpečných odpadů a vyřazených elektrospotřebičů proběhne ve čtvrtek 31. 3. 2022 

od 15,30 do 15,45 hodin. Odpady přinášejte na náves až v době sběru.

Bioodpady - malé kontejnery

Od dubna je možné ukládat bioodpady do malých kontejnerů na návsi. Odvoz bude probíhat pravidelně ve 

čtrnáctidenních intervalech - první svoz roku 2022 bude proveden 13. 4.

Velký kontejner na bioodpad

U sportovního hřiště bude od pátku 22. 4. do neděle 24. 4. velký kontejner na bioodpad.