Informace pro občany o sazbách poplatků a ceně vodného a stočného od 1. 1. 2023

POPLATEK ZA ODPAD  800,- Kč        trvale žijící občané

                                          400,- Kč        trvale žijící občané, kteří v roce 2023 dovrší 65 a více let věku                                        

                                          800,- Kč        majitel rekreačního objektu v k. ú. obce

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnosti vznikla z důvodu přihlášení v obci, a která je nezaopatřeným dítětem do věku 18 let, včetně roku, ve kterém tohoto věku dosáhla. 


POPLATEK ZA PSA       100,- Kč        za 1. psa

                                          300,- Kč        za 2. a dalšího psa téhož majitele

 

VODNÉ                              29,- Kč/m3

STOČNÉ                            33,- Kč/m3