Informace pro občany o sazbách poplatků a ceně vodného a stočného od 1. 1. 2022

POPLATEK ZA ODPAD  600,- Kč        trvale žijící občané

                                          400,- Kč        trvale žijící občané, kteří v roce 2022 dovrší 75 a více let věku 

                                          600,- Kč        majitel rekreačního objektu v k. ú. obce

 

POPLATEK ZA PSA       100,- Kč        za 1. psa

                                          300,- Kč        za 2. a dalšího psa téhož majitele

 

VODNÉ                              24,- Kč/m3

STOČNÉ                            29,- Kč/m3