Informace pro občany - odpady

Nebezpečné odpady

Sběr nebezpečných odpadů a vyřazených elektrospotřebičů proběhne ve čtvrtek 6. 4. 2023

od 15,00 do 15,10 hodin. Odpady přinášejte na náves až v době sběru.

Bioodpady - malé kontejnery

Od dubna je možné ukládat bioodpady do malých kontejnerů. Odvoz bude probíhat pravidelně ve 

čtrnáctidenních intervalech - první svoz  bude proveden 12. 4. 2023.

Velký kontejner na bioodpad

U sportovního hřiště bude od pátku 14. 4. 2023 do neděle 16. 4. 2023 velký kontejner na bioodpad.

Čistá Vysočina

Sklenský sousedský spolek se i letos zapojí do akce Čistá Vysočina. Můžete se přidat i vy! 

Sběr odpadků okolo silnice bude v sobotu 15. 4. 2023. Sraz účastníků ve 13 hodin u autobusové zastávky.