Kořenová čistírna odpadních vod v obci ve zkušebním provozu

Po dokončení realizace projektu „Revitalizace a intenzifikace kořenové čističky odpadních vod v obci Sklené“, který byl podpořen dotací ze SFŽP ve výši 1,5 mil Kč, byl zahájen v říjnu 2021 zkušební provoz čističky na základě povolení odboru životního prostředí  MěÚ ve Žďáře nad Sázavou. Zkušební provoz bude probíhat 1 rok.  

Realizací projektu se zvýšila kapacita kořenové čističky a také by se měla zvýšit kvalita vypouštěných odpadních vod do Lamberského potoka. Během zkušebního provozu se bude pravidelně sledovat kvalita vypouštěných vod a srovnávat s hodnotami dle projektu.

Realizace projektu proběhla bez vážnějších komplikací a celá stavba byla předána dodavatelem k provozu již od 1. 9. 2021.