Odstranění a ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz el. distribučního zařízení