Oprava místní komunikace

V srpnu 2023 byla opravena místní komunikace od stání na kontejnery na návsi do horního konce ke stání na kontejnery 

na bioodpady. V rámci této opravy byla provedena oprava studánky a svedena voda, která původní cestu podmáčela. 

Práce provedla firma COLAS CZ, divize Žďár nad Sázavou. Celková cena díla je 436 906 Kč.

Na akci jsme dostali dotaci z Fondu Vysočiny z Programu obnovy venkova Vysočiny ve výši 150 000 Kč. 
IMG-5814