Regenerace studny S1

Dne 29. 9. 2021 byla předána obci do provozu stará studna S1 po celkové regeneraci, která proběhla v rámci realizace projektu „Regenerace studny S1“, podpořeného dotací ze SFŽP. Tento projekt zkompletoval celkovou opravu a regeneraci všech zdrojů pitné vody pro obyvatele obce Sklené.

Cílem všech projektů zaměřených na zdroje pitné vody bylo zajistit do budoucna dostatek kvalitní pitné vody jak pro občany, tak také pro chalupáře a rekreanty, kteří do obce přijíždějí za odpočinkem.