Výměna svítidel veřejného osvětlení


V srpnu letošního roku došlo v celé obci k výměně starých osvětlovacích těles veřejného osvětlení novými led svítidly od firmy LAMBERGA s. r.o. Cílem výměny bylo nahrazení starých a poruchových osvětlovacích těles novými s větší životností a menší spotřebou elektrické energie. Byly namontovány tři druhy světel s různou intenzitou osvětlení. Na hlavní komunikaci jsou nainstalovány nejsilnější, na vedlejší místní komunikace slabší. Nová světla byla polohově nastavena tak, aby optimálně osvětlovala a nevytvářela velký světelný smog.