Zastřešení stání na kontejnery

V podzimních měsících roku 2023 bylo vybudováno zastřešení stání na kontejnery na separované odpady

na návsi. Práce byly prováděny svépomocí zaměstnanci obce na dohodu. 

Celková hodnota je 70 339 Kč. I tato akce byla podpořena dotací z Kraje Vysočina z programu

Odpady - oběhové hospodářství 2023 částkou 34 000 Kč. 


IMG-5997