Sbor dobrovolných hasičů Sklené

Sbor dobrovolných hasičů obce Sklené byl založen dle dostupných historických pramenů pravděpodobně v roce 1896. Uvedený termín založení Dobrovolného sboru hasičů ve Skleném se odvozuje od zápisů ze dvou jednání obecního zastupitelstva, a to 23. 6. 1895, kde v zápise z tohoto jednání je uvedeno: "Obecní zastupitelstvo koupilo stříkač za 600 zlatých se vším příslušenstvím od firmy R. A. Smekal, Čechy u Prostějova, a usneslo se, když již stříkač je, zříditi k němu vycvičené mužstvo, totiž sbor hasičský. Jelikož je to spolek lidumilný a obec tolika prostředky nevládne, aby sama stříkač zaplatila a sbor ze svých pouze peněz zřídila, podají se petice na J. V. císaře, na veleslavných zemský výbor a na jiné spolky a společnosti, aby nám něčím k tomu nápomocny byly. Sbor dobrovolných hasičů povoluje obecní zastupitelstvo ve Sklenném. Stanovy co nejdříve zašlou se ku schválení vysok. mor. místodržitelství v Brně." 

A dále z jednání Obecního zastupitelstva dne 7. 9. 1896, kde je v zápise z jednání uvedeno: "Při sezení obecního zastupitelstva jednáno bylo o založení Dobrovolného sboru hasičského ve Sklenném. Obec Sklenný odporučuje stříkač sboru hasičskému a uvoluje nářadí, výzbroj a oděv." 

image001Dalším důležitým podkladem pro stanovení data založení Dobrovolného sboru hasičského ve Skleném je také zachovalá „Kniha pokladní Dobrovolného sboru hasičů ve Sklenném“, kde se první účetní záznamy datují od roku 1897. V roce 1898 na svátek Cyrila a Metoděje odpoledne byla slavnost k svěcení stříkače a skládání veřejné zkoušky hasičské. Bylo zde mnoho lidí. Přijely sbory dobrovolných hasičů ze Žďáru, ze Zámku Žďár, ze Světnova, z Vlachovic. Ke svěcení došlo u kříže, kde stál krásně kytkami ozdobený stříkač. Hasičská zkouška byla skládaná za přítomnosti delegáta župní jednoty hasičské, pana Süssa ze Žďáru.

Hasičská zbrojnice pro stříkač byla vystavěna v roce 1899. Práci dostal zadanou polír z Fryšavy František Veselský, který se zavázal, že do konce srpna 1899 bude stavba hotova.image002V roce 2017 k 122. výročí zakoupení stříkače byla provedena jeho kompletní renovace do původního stavu. Samotnou renovaci provedli členové Sboru dobrovolných hasičů a finančně se na renovaci podílela obec Sklené.image003V současné době má Sbor dobrovolných hasičů v obci celkem 13 členů a je aktivní jednak při pomoci obci při různých společenských akcích v obci, a také na akcích pro zkrášlení a údržbu obce. Pomáhá zajišťovat Masopust, Pálení čarodějnic, údržbu prostranství v obci, údržbu hydrantů na místním vodovodním řádu atd. V současné době se formuje ve Sboru dobrovolných hasičů ženské družstvo.